Ama' nai

Ama' nai

Ama' nai witi kasendukan, u ngaran-Nu é lenasen,

ung Kakolanoan-Nu é méyé,

um paaz-Mu é mamuali wia ung kaayahan wo witi kasendukan.

Wéhané ni kai tikohon in endo i nania mengiit um pemandungen nai

wo ampungané ni kai im wana ang kasumalaan nai

tanu ni kai kangkasii i niméhéla un ampungan wia sé tou nimangunla ang kasumalaan wia ni kai;

wo tia'mo ipahwali ni kai witu um pema'waan,

taan ipiloté ni kai im wia si léwo'.

[Pahpaan ni Komo si makaanu ung Kakolanoan,

wo ung kawasa,

wo ung kawangko'an makaz ing kauré-uré. Amin.]

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.