Contact

Ni ko toro méhé un ikuamu wia ni kai witu um wawa'. U ngaran kaapa email én tia'mo ipantik, sanapa'la sa ko wéhan um peligauen wo paaz makailek um wiwingkotna.

Target Image